. . . بی وفا . . .

faithless

معمولا وقتی حوصله ی فیلم دیدن داشته باشم به سراغ انتخاب فیلم ها بر اساس کارگردان یا نویسنده شان می روم. این بار سراغ “اینگمار برگمن” رفتم. فیلم نامه ای را در سال 2000 نوشته به اسم “Faithless” که با استقبال خوبی روبرو شده بود. فیلم دو ساعت و نیم مدت دارد و راوی داستان، زنی در حال تعریف ماجرای داستان زندگی اش برای پیرمرد نویسنده ی فیلم نامه است. امتیاز فیلم در سایت ، 6/7 است که به معنی امتیاز بالایی است. خوش بختانه از دیدن فیلم پشیمان نشدم. داستانی زیبا و خوش ساخت دارد. حتی وقتی تراژدی تلخ قانون “در هر صورت بازنده بودن” را یادآور انسان ها می شود.