پس از بیست ودو سال (تا امروز که 2/10/1388 است) قصد دارم در این صفحات به نگارش تجربیات عمرانی خودم بپردازم. امروز که او دانشجوی ترم اول همین رشته است بیش از همه به این تجربیات نیاز دارد. امیدوارم برای همه ی مهندسین جوان کشورم مفید واقع شوند.

در بخش دیگری منابع و فایل های کاربردی نمونه را قرار خواهم داد تا همه بتوانند بایگانی خوبی از این مطالب سودمند دردسترس داشته باشند. بخشنامه ها ، آیین نامه ها و مقررات مربوط به انجام فعالیت های عمرانی از مهم ترین مواردی هستند که متاسفانه در طول دوره تحصیلات عالی این رشته ابدا به آنها پرداخته نمی شود. این امر موجب می شود مهندسین جوان ما در بدو ورود به جامعه ی حرفه ای نتوانند آن گونه که در شان یک مهندس عمران است ظاهر شوند.

Leave a Reply