آرامش

stress_graph

استرس هم مثل همه چیزهای دیگه حد متعادلش خوبه ، نه کم و نه زیاد!

stress-zebrastripes

– افزایش کلسترول و اسیدهای چرب برای مصرف سیستم تولید انرژی
– کاهش سنتز پروتئین، حرکات روده ای(گوارش)، سیستم ایمنی و پاسخگویی به حساسیت زاها
– افزایش فشار خون، ضربان قلب، تنفس و سوخت و ساز بدن
– لخته شدن سریع خون
– آماس و التهاب ، سرخ و متورم و دردناک شدن موضعی
– افزایش اسید معده
– افزایش تولید قند خون برای تولید انرژی

stress-zebrastripes

 این مردم بیش از همه چیز به آرامش نیاز دارند. اگر آرامشی که نیاز دارند نصیب شان نشود ، نمی دانم چه در انتظارمان است. همه خسته ایم.