. . .چرا نمی رقصی ؟!!! . . .

cs40-2

وقتی تو این دنیای به این بزرگی هنوز میشه چیزای قشنگ قشنگ پیدا کرد چرا هر روز بیاییم به چیزای زشت فکر کنیم؟

امروز یه آلبوم از ویگن عزیز رو هوسی گوش کردم. منو برد به دنیاهای قشنگ، شاد و زیبا.

وقتی میشه با یه بار گوش کردن آهنگ “چرا نمی رقصی” ، این همه شاد شد، چرا غم و اندوه؟