. . . انواع اقتصاد . . .

1

اقتصاد مرسوم:

دو تا گاو ماده دارین.
یكیش رو می فروشین و یه گاو نر می خرین.
به تعداد گاوهای گله ء شما افزوده میشه و اقتصاد رشد می كنه.
پول براتون همینطور سرازیر میشه و می تونین به بازنشستگی و استراحت بپردازین ….

اقتصاد هندی:

دو تا گاو ماده دارین.
اونها رو می پرستین و عبادت می كنین!

اقتصاد پاكستانی :

هیچ گاوی ندارین.
ادعا می كنین كه گاوهای هندی مال شما هستن.
از آمریكا طلب كمك مالی می كنین.
از چین طلب كمك نظامی می كنین.
از انگلیس هواپیماهای جنگی.
از ایتالیا توپ و تانك.
از آلمان تكنولوژی.
از فرانسه زیر دریایی.
از سوییس وام بانكی.
از روسیه دارو.
و از ژاپن تجهیزات.
با تمام این امكانات گاوها رو می خرین و بعد ادعا می كنین كه توسط جهان مورد استثمار قرار گرفتین!

اقتصاد آمریكایی :

دو تا گاو ماده دارین.
یكیش رو می فروشین و دومی رو تحت فشار مجبور می كنین كه به اندازهء ۴ تا گاو شیر تولید كنه.
وقتی گاوتون افتاد و مرد اظهار تعجب و شگفتی می كنین.
تقصیر رو گردن یه كشور گاودار میندازین و بعد طبیعتا’ اون كشور یه خطر بزرگ برای بشریت به حساب میاد.
یه جنگ برای نجات جهان به راه میندازین و گاوها رو به چنگ میارین!

اقتصاد فرانسوی :

دو تا گاو ماده دارین.
دست به اعتصاب می زنین چون می خواین سه تا گاو داشته باشین!

اقتصاد آلمانی :

دو تا گاو ماده دارین.
اونها رو تحت مهندسی ژنتیك قرار میدین.
بعد گاوهاتون ۱۰۰ سال عمر می كنن و ماهی یه وعده غذا می خورن و خودشون شیرشون رو می دوشن!

اقتصاد انگلیسی :

دو تا گاو ماده دارین.
كه هر دو تاشون گاو دیوونه هستن! ﴿جنون گاوی دارن !

اقتصاد ایتالیایی :

دو تا گاو ماده دارین.
نمی دونین كه اونها كجا هستن.
پس بیخیال میشین و میرین سراغ ناهار و شراب و استراحتتون!

اقتصاد سوییسی :

۵۰۰۰ تا گاو ماده دارین.
هیچكدومشون مال خودتون نیستن.
از كشورهای دیگه پول می گیرین كه دارین گاوهاشون رو نگه می دارین!

اقتصاد ژاپنی :

دو تا گاو ماده دارین.
اونها رو از نو طراحی ژنتیكی می كنین.
هیكل گاوهاتون یك دهم اندازهء طبیعی میشه و ۲۰ برابر معمول هم شیر تولید می كنن.
بعد شونصد تا كارتون و عكس برگردون و آدامس با شخصیت گاوهاتون با چشمهای درشت می سازین و اسمش رو میذارین Cowkemon و توی تمام جهان پخش می كنین و می فروشین!

اقتصاد روسی :

دو تا گاو ماده دارین.
اونها رو می شمرین و متوجه میشین كه ۵ تا گاو دارین.
اونها رو دوباره می شمرین و می فهمین كه ۴۲ تا گاو دارین.
اونها رو دوباره می شمرین و متوجه میشین كه ۱۷ تا گاو دارین.
یه بطری ودكای دیگه باز می كنین و به خوردن و شمردن ادامه میدین!

اقتصاد چینی :

دو تا گاو ماده دارین.
۳۰۰ نفر آدم دارین كه گاوها رو می دوشن.
بعد ادعا می كنین كه سیستم استخدامی و شغلی كاملی دارین و تولیدات گاویتون در سطح بالایی قرار داره و هر كس رو هم كه آمار واقعی رو بیان كنه بازداشت می كنین!

اقتصاد ایرانی :

دو تا گاو ماده دارین كه هر دو تاشون از باباتون به ارث رسیده.
یكیش رو دولت بابت عوارض و مالیات و خمس و زكات و سهم صدا و سیما و سهم بنیاد های مختلف و غیره ضبط می كنه.
دومی رو هم قربونی می كنین و نذر قبولی توی دانشگاه و ازدواج موفق و شغل خوب و بدن سالم و عقل درست و حسابی و …………. و غیره می كنین!
و اقتصاد كماكان فلج می مونه