. . . ختم ماجرا . . .

4_1_1

152266_orig

eghteshash-6-bestfoto_ir

خداوندا

عاقبت همه ی ما را ختم به خیر فرما. آمین!

سرانجام به نظر می رسد بوی دود و باروت پایان پذیرفته است و کم کم فضای ملتهب کشور به آرامشی که نیاز داشت دست می یابد. لایحه حذف یارانه ها هم که به سلامتی و دل خوش از تصویب مجلس گذشت و این ماجرا هم که نمی دانم چقدر با رکود اقتصادی و اغتشاشات اخیر مرتبط بود (یا نبود؟!) ختم به خیر شد. تقارن این دو ختم به خیر شدن بر همه ی ما و دولت مردان و مجلسیان و ایرانیان عزیز مبارک باد.

با هرگونه اغتشاش و بی نظمی به شدت مخالفم. هرج و مرج به سود هیچ کس جز سودجو و هرج و مرج طلب نیست.

برای آبادانی ایران :

1- عدالت اقتصادی و برابری همه ی مردم در استفاده از فرصت های اقتصادی ملی

2- ارتقای فرهنگ عمومی باورها و احترام به آزادی و حرمت مرام واندیشه همه ی مردم