. . . انسان، ددم آرزوست . . .

khorshid

تا حالا به این فکر کردید که نزدیک ترین و صمیمی ترین دوست و شریک تون که هرگز بهتون دروغ نمیگه، هرگز بهتون پشت نمیکنه، هرگز تنهاتون نمیگذاره، هرچیزی که می خواد برای خوبی خود شما می خواد و هرچی که میگه عین حقیقته، و هزار چیز دیگه … کیه؟

تا حالا به این فکر کردید که برای این چنین دوستی چه کرده اید؟ تا حالا براش دوست خوبی بوده اید؟ پاسخ دلسوزی ها و محبت ها و از خودگذشتگی هاش رو چطور داده اید؟

…..

….

..

.

.

.

این دوست کسی نیست جز “بدن” شما… چقدر می فهمیدش؟ بدن ما زبان خاص خودش را برای حرف زدن با ما داره… کافیه کمی زیر تابش نورمستقیم خورشید آرام دراز بکشیم و به هیچ صدایی جز صدای بدن مون گوش ندیم… خیلی خوش می گذره…امتحانش آسونه… دوستت دارم بدن زیبای مهربان من…

l777-1