. . . خاطرات یک میلیاردر . . .

لوازم مورد نیاز، یک دستگاه ماشین حساب(چرتکه پدران پدران مان) و یک دقیقه محاسبه.

مفروضات عبارتند از اینکه این سریال را دست کم 5 میلیون خانواده ایرانی(برادران افغانی و تاجیک و غیره را به حساب نیاورده ام) خریداری نموده باشند(که این تعداد تا دو برابر یعنی تا ده میلیون خانوار قابل فرض هست) و اینکه دست کم 30درصد از فروش این مجموعه سود خالص باشد(که معمولا در مجموعه های ایرانی این رقم تا 70% نیز افزایش می یابد).

بنابراین دست به کار می شویم:

25000 ریال * 10هفته(30قسمت)=250000ریال سهم خرید هر خانوار

*5000000 خانوار=1250000000000ریال کمترین میزان فروش مجموعه

*30%سود=375000000000ریال کمترین میزان سود مجموعه

به ادعای کارگردان، یک سال برای این پروژه زمان مصروف داشته اند.بنابراین سود خالص ماهیانه پروژه عبارت است از:

31250000000ریال (سه میلیارد و صدوبیست وپنج میلیون تومان در ماه)

چاشنی سود نجومی حاصل از قرعه کشی بخت آزمایی را نیز به سود فوق اضافه فرمایید.

هنر نزد ایرانیان است و بس! هنر نزد مدیران است و بس!