. . . صاحب‌های کشور زمین! . . .

rich

دیروز که دیدم عیال دردمند من خیلی بیشتر از من دارد غصّۀ این خانواده را می خورد، نشستم و به ش گفتم: «ببین، عزیز جان، نه این دنیا دیگر آن دنیایی است که ما می شناختیم، نه اینجا دیگر آن انگلستان چهل پنجاه سال پیش است. حالا دیگر تمام کرۀ زمین یک کشور است، و آن هم مال آدمهای سرمایه دار است که مذهب همه شان تجارت است و زبان همه شان پول و برای انسانیت فاتحه هم نمی خوانند. آن آدمهای بی سرمایه اند که هنوز هم خیال می کنند حدود دویست تا کشور دارند، مرز دارند، بیرق دارند، تاریخ دارند، فرهنگ دارند، و به همۀ اینها هم افتخار می کنند. دیگر نمی دانند که همه شان جزو اموال همین سرمایه دارها هستند و خودشان صاحب هیچ چیز نیستند! سرمایه دار هم وقتی در یک موقعیت ببیند تو برای سرمایه اش ضرر داری، فوراً دورت می اندازد! صاحب هیچ چیز هم که نیستی! پس برو سر کوه قاف برای خدا زراعت کن!»

متن بالا از سایت بی بی سی نقل شده است. برای خواندن همه ی متن اینجا را کلیک فرمایید.