. . . فقط یک بار . . .

cup

بعضی کارها رو هرگز نباید انجام داد. بعضی کارها رو حتما یک بار بایدانجام داد. بعضی کارها رو هم باید همیشه انجام داد. اینکه ما جزو کدوم دسته از آدم ها باشیم تعیین می کنه که ما چه کارهایی رو هرگز نباید یا فقط یک بار و یا همیشه باید انجام بدیم. اینکه ما جزو کدوم دسته از آدما باشیم کاملا دست خودمونه و هیچ ربطی هم به هیچی جز خودمون نداره. کافیه بخواهیم باشیم و بشویم. مانند این فنجان که خواسته تازه و تر و تمیزو براق و گرم ودلچسب باشد.