. . . سال 1390 . . .

 

هرچه می گویم قدر داشته هایمان را ندانسته و نمی دانیم کسی باور ندارد. هرچه او گفت هرسال می گیم دریغ از پارسال کسی باور نکرد. امسال که با نامیدن “سال جهاد اقتصادی” آغازیده شد، دانستیم سال های پیش در چه رفاه اقتصادی ای بوده ایم و قدر ندانسته اند. تا جایی قدر دانسته نشده که برخی از خدا بی خبر به خیابان ها ریختند و مراتب قدرناشناسی شان را با صدای بلند فریاد زدند.

سال 90 ، سال جهاد اقتصادی آغاز شد. پیشتاز عرصه ی جهاد اقتصادی نیز همانند همیشه، جهادگران همیشه بیدار دوران، سکه و ارز بوده اند. این ایام فرخنده بر همه ی جهادگران میهن عزیز خجسته باد.

————————————————-

 

9 نکته ی مهمی که همه ی افراد موفق به خوبی می دانند:

1- برای خودتان اهداف مشخص تعریف کنید.

2- برای رسیدن به هدفتان لحظه‌ها را دریابید.

3- دقیقا بدانید چه قدر از مسیر شما برای رسیدن به هدفتان باقی مانده است.

4- خوش‌بین و واقع‌گرا باشید.

5- به جای خوب بودن روی بهتر شدن متمرکز شوید.

6- عزم راسخ داشته باشید.

7- عضله اراده خودتان را تقویت کنید.

8- جوگیر نشوید.

9- اهداف ایجابی داشته باشید نه سلبی.