. . . تمدن . . .

خصوصیات فرهنگی یک ملت یک شبه به وجود نمی آید و یک شبه هم از بین نمی رود. گاه تا جایی عمق می گیرد که تصور می شود روی ژن های ملت حک شده است. کارگردانی ایرانی در برنامه ای پخش شده از سیما، ملت ایران را ملتی “عقده ای” می نامد. رد این ادعا را نیز ناشی از همان عقده ها می داند. ایشان روابط دختر و پسر منظورش بوده ولی در بسیار جنبه های دیگر از زندگی نیز همین موضوع صادق است. این عقده ها هم میراث همان تمدن یک ملت هستند. یک شبه به وجود نیامده اند و خطاست که بخواهیم یک شبه هم از بین بروند. هر حرکت و سیاست فرهنگی شتاب زده محکوم به فناست. با برنامه ریزی هدف دار فرهنگی بیشتر موافقم. کار سختی نیست فقط آدم های درد آشنا می خواهد و متخصص دلسوز.

توفیق داشتم در کودکی از بدو ورود به دبستان، در محیطی که دختر و پسر مختلط بودیم درس بخوانم. روابط آزاد میان پسرها با دخترهای کلاس خیلی متفاوت و سالم تر بود نسبت به روابطی که پس از انقلاب با جداسازی و ایجاد محدودیت های فراوان تعریف شد.

البته نمی توانم از تاثیر اقتصاد و موضوع فقر و ثروت و تاثیر شگرفش بر فرهنگ یک ملت غافل شوم. به این جمله بسنده می کنم که برای فرهنگ سازی ثروت لازم است ولی کافی نیست.