_1_1

جدید ترین نوشته هایم را اینجا  بخوانید.
بیشترین نوشته های من بر اساس موضوع »»» اجتماعی ، خاطرات ، ادبی و سینمایی هستند.

 

گاه دمی هست برای نشستن…

گاه نفسی هست برای کشیدن…

گاه هوسی هست برای راندن…

و “گاه نامه” ای هست برای نوشتن…

پس گاهی اینجا می نویسم، به همین سادگی.

 

این وبلاگ کاملا شخصی بوده و به هیچ وجه به موضوعات سیاسی یا مذهبی نمی پردازد. اگر احیانا در جایی چیزی نوشته شده و کسی را آزرده است بدین وسیله از راه دور روی ماهش را می بوسم و از او پوزش می طلبم. بعد از مدتی نوشتن و دسته بندی کردن موضوعاتی که نوشته ام متوجه شدم گرایش نوشته ها و در نتیجه افکار یا دغدغه هایم بیشتر پیرامون موضوعات اجتماعی است. بنابراین شاید بتوان این وبلاگ را به طور کلی وبلاگی اجتماعی برشمرد. دانستن نظرات شما، موجب افتخار من خواهد بود. پس برای هر نوشته ای از من نظر خود را محبت کنید و در بخش دیدگاه ها برایم بنویسید. 

_1_2