Category: ادبی

. . . تمدن . . .

0 commentsاجتماعیادبیخاطرات

خصوصیات فرهنگی یک ملت یک شبه به وجود نمی آید و یک شبه هم از بین نمی رود. گاه تا جایی عمق می گیرد که تصور می شود روی ژن های ملت حک شده است. کارگردانی ایرانی در برنامه ای پخش شده از سیما، ملت ایران را ملتی “عقده ای” می نامد. رد این ادعا را نیز ….  Read More