Category: خاطرات

. . . روزهای داغ . . .

0 commentsاجتماعیخاطرات

1-      از دست دادن پدر هرگز باورم نمی شود. به باور من ایشان همیشه زنده هستند و حضورشان را در تاروپود وجودم احساس می کنم گرچه می دانم دیگر هرگز ماهیت فیزیکی شان را جز در خاطرم و در عکس و فیلم های به یادگار مانده نخواهم دید. خدایشان بیامرزد.  2-      امروز روزنامه دیواری می ….  Read More