Category: ادبی

اسرار ازل

0 commentsادبی

همه ی سروده های مولانا را دوست دارم. این یکی هم امروز همه اش تو ذهن من می لغزه ! اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خوانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه ….  Read More